Wat doen wij?

Apna Kinderopvang verzorgt dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar en voorschoolse-, naschoolse-,buitenschoolse-, vakantie-, en flexibele opvang voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar in een prettige en veilige (speel/leer) ruimte. hierbij proberen we zoveel mogelijk de gezelligheid en geborgenheid van de thuissituatie waar te borgen.

Wat wij nog extra aanbieden op de dagopvang is het VVE-programma. Wij helpen de kinderen in hun ontwikkeling door het starten van een voorschoolse educatie programma. In het VVE traject wordt er extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling en worden peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Naast het VVE-traject wordt er ook veel aandacht gegeven aan de zindelijkheidstraining. De ouders van de jonge peuters krijgen informatie van de desbetreffende pedagogisch medewerkers over de training. Samen maken ze afspraken zodat ze op één lijn staan over de zindelijkheidstraining voor zowel thuis als op de opvang.

Wij willen op de opvang zoveel mogelijk inspelen op de thuissituatie van het kind, daardoor heeft een kind meer structuur en ervaart hij de plekken waar hij komt als een veilige omgeving. Een kind dat zich veilig voelt, gaat uit op ontdekking en staat open voor wat de wereld hem/haar te bieden heeft.