Visie en missie

Apna heeft als missie vanuit Hindoeïstische grondslag, de voor -, naschoolse en vakantieopvang aan te bieden voor kinderen van ouders. Ouders willen graag een passende combinatie die goed aansluit bij hun werk en de verzorging van hun kinderen. Apna deelt de opvoedingsverantwoordelijkheid met de ouders en schept een veilige basis voor de ontwikkeling van het individuele kind. Dit doen wij door erkenning van de waardering voor de eigen culturele etniciteit, wat van groot belang is voor de persoonlijkheidsontwikkeling van het multiculturele kind. Voor haar medewerkers biedt Apna een stimulerende en uitdagende werkomgeving.

De visie geeft weer hoe Apna tegen de verschillende aspecten van haar organisatie aankijkt. Denk hierbij aan de zienswijze op de kinderopvang, op de ouders en het kind, maar ook de zienswijze op de medewerkers en de organisatie zelf. Enerzijds, proberen wij zo bij te dragen aan vergroting van de maatschappelijke participatie van de hindoestaanse vrouwen in Nederland en anderzijds bieden wij vertrouwen en geborgenheid aan de kinderen.