Visie en missie

Elke professionele organisatie heeft een missie en een visie. De missie is de opdracht van de organisatie, dat waar de organisatie voor staat. Apna verwoordt haar missie als volgt:

Apna heeft als missie vanuit Hindoeïstische grondslag, de voor -, naschoolse en vakantieopvang voor kinderen van ouders aan te bieden. Ouders willen graag werk en de zorg voor hun kinderen combineren. Apna deelt de opvoedingsverantwoordelijkheid met de ouders en schept een veilige basis voor de ontwikkeling van het individuele kind met erkenning van de waardering voor de eigen culturele etniciteit, wat van groot belang is voor de persoonlijkheidsontwikkeling van het multiculturele kind. Voor haar medewerkers biedt Apna een stimulerende en uitdagende werkomgeving.

De visie geeft weer hoe Apna tegen de verschillende aspecten van haar organisatie aankijkt. Denk hierbij aan de zienswijze op kinderopvang, op ouders en het kind, maar ook de zienswijze op medewerkers en de organisatie zelf. Enerzijds, proberen wij zo bij te dragen aan vergroting van de maatschappelijke participatie van de hindoestaanse vrouwen in Nederland en anderzijds bieden wij vertrouwen en geborgenheid aan de kinderen.