Personeelsbeleid

Per dag werken er gelet op de kind-pedagogisch medewerker ratio twee pedagogisch medewerkers per groep. In totaal streven we naar een aanstelling van niet meer dan 3 pedagogisch medewerkers per groep: bijvoorbeeld 2 pedagogisch medewerkers die 32 uur werken en een leidster die 16 uur werkt. Zo blijft het aantal overzichtelijk en kunnen de kinderen een band opbouwen met de pedagogisch medewerkers. Pedagogische scholing wordt zoveel mogelijk gestimuleerd en al onze pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd of bezig met een opleiding.

Algemeen geldt dat het diploma MBO-SPW kwalificatieniveau 3 bevoegdheid geeft tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerkers .

Daarnaast kunnen pedagogisch medewerkers aangenomen worden met diploma’s die vermeld staan in de CAO kinderopvang: (CAO Kinderopvang)

Apna Kinderopvang is ook door Kenniscentrum Calibrs erkend als een leerbedrijf voor pedagogisch medewerkers in opleiding. Naast gediplomeerde krachten die bij ons werkzaam zijn, geeft Apna Kinder Opvang pedagogisch medewerkers in opleiding ook de mogelijkheid ervaring op te doen.  Pedagogisch medewerkers die de BBL-regeling vervullen hebben een arbeidsovereenkomst voor minimaal 20 uur per week. Zij werken als 2e leidster op de groep onder supervisie van een werkbegeleider en een praktijkopleider. Een leidster die een BOL-overeenkomst heeft werkt als 3e leidster op de groep. Uiteraard ook onder supervisie van een werkbegeleider en praktijkcoah.

Bij elke aanstelling van een nieuw personeelslid wordt een procedure doorlopen die te beschrijven is in een aantal stappen:
Allereerst vindt een briefselectie plaats door onze directie. Daarna vindt een gesprek plaats met de kandidaat. Vervolgens vindt een tweede gesprek plaats met het locatiemanager. Op basis daarvan wordt de kandidaat uitgenodigd een dag mee te draaien op de groep. Afhankelijk daarvan wordt bekeken of de kandidaat aangenomen wordt. Bij aanname wordt gevraagd om een verklaring omtrent goed gedrag. De leidster krijgt een kader aangeboden waarbinnen wij werken en ontvangt een protocollenmap.
De protocollen hebben betrekking op diverse (practische) handelingen en taken die door pedagogisch medewerkers uitgevoerd worden.