Over Stichting Apna

Apna is een professionele kinderopvangorganisatie, gebaseerd op de culturele normen en waarden van het Hindoeïsme. Dit combineren wij met de juiste en liefdevolle zorg voor uw kind. Begrippen als tolerantie, zorg, respect en kennis staan bij Apna hoog in het vaandel en zijn derhalve een vast onderdeel van ons pedagogisch beleid. Zo legt de kinderopvang een goede basis in de toekomstmogelijkheden van elk kind in de maatschappij.

Met de Hindoe-kinderopvang voorziet Apna in een behoefte van een groeiend aantal ouders in de Randstad, die hun kinderen iets van de eigen cultuur willen meegeven. De aandacht voor Divali, Holi en vaste periode Navratri zullen zichtbaar zijn op het kinderdagverblijf. Dat geldt overigens niet alleen voor kinderen van ouders van hindoestaanse origine, maar voor een ieder die affiniteit heeft met de normen en waarden van het Hindoeïsme. Kortom, degene die baat hebben bij deze universele normen en waarden zijn meer dan welkom bij Apna!

Wat doen wij?

Apna Kinderopvang verzorgt dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar en voorschoolse-, naschoolse-, vakantie-, en flexibele opvang voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar in een prettige en veilige (speel/leer) ruimte. Hierbij proberen we zoveel mogelijk de gezelligheid en geborgenheid van de thuissituatie waar te borgen.

Wat wij nog extra aanbieden op de dagopvang is het VVE-programma. Wij helpen de kinderen in hun ontwikkeling door het starten van een voorschoolse educatie programma. In het VVE traject wordt er extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling en worden peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Naast het VVE-traject wordt er ook veel aandacht gegeven aan de zindelijkheidstraining. De ouders van de jonge peuters krijgen informatie van de desbetreffende pedagogisch medewerkers over de training. Samen maken ze afspraken zodat ze op één lijn staan over de zindelijkheidstraining voor zowel thuis als op de opvang.

Wij willen op de opvang zoveel mogelijk inspelen op de thuissituatie van het kind, daardoor heeft een kind meer structuur en ervaart hij de plekken waar hij komt als een veilige omgeving. Een kind dat zich veilig voelt, gaat uit op ontdekking en staat open voor wat de wereld hem/haar te bieden heeft.

Visie en missie

Apna heeft als missie vanuit Hindoeïstische grondslag, de voor -, naschoolse en vakantieopvang aan te bieden voor kinderen van ouders. Ouders willen graag een passende combinatie die goed aansluit bij hun werk en de verzorging van hun kinderen. Apna deelt de opvoedingsverantwoordelijkheid met de ouders en schept een veilige basis voor de ontwikkeling van het individuele kind. Dit doen wij door erkenning van de waardering voor de eigen culturele etniciteit, wat van groot belang is voor de persoonlijkheidsontwikkeling van het multiculturele kind. Voor haar medewerkers biedt Apna een stimulerende en uitdagende werkomgeving.

De visie geeft weer hoe Apna tegen de verschillende aspecten van haar organisatie aankijkt. Denk hierbij aan de zienswijze op de kinderopvang, op de ouders en het kind, maar ook de zienswijze op de medewerkers en de organisatie zelf. Enerzijds, proberen wij zo bij te dragen aan vergroting van de maatschappelijke participatie van de hindoestaanse vrouwen in Nederland en anderzijds bieden wij vertrouwen en geborgenheid aan de kinderen.

Onze meerwaarde

  • Wij delen de verantwoordelijkheid van de opvoeding met de ouders/verzorgers.
  • Wij scheppen een veilige basis voor de ontwikkeling van het kind.
  • Kwaliteitsbewaking en verbetering door pedagogische vernieuwing.
  • Ervaring met de reguliere opvoeding kinderopvang.
  • Kindvriendelijke ingerichte kinderopvang.
  • Hoge eisen aan hygiëne en veiligheid.
  • Verantwoorde voeding en verzorging.