Ouders

Apna Kinderopvang vindt de samenwerking met ouders belangrijk. Heldere communicatie tussen ouders en onze medewerkers is noodzakelijk om een kind optimaal te kunnen begeleiden. Een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang is voor kinderen, naast thuis, een tweede milieu. Daarom is afstemming noodzakelijk tussen pedagogische medewerkers en ouders. Er zijn ouderbijeenkomsten en ouders zijn altijd welkom op feesten en andere momenten die voor hun kind belangrijk zijn. Apna Kinderopvang heeft een Oudercommissie. Deze commissie spreekt regelmatig over het dagelijkse reilen en zeilen op onze opvang.

De nieuwe Wet Kinderopvang die sinds januari 2005 van kracht is, stelt een oudercommissie verplicht in ieder kinderdagverblijf en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.

De Oudercommissie stelt als doel de belangen van de kinderen en de ouders van Apna Kinderopvang zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Op deze manier kunnen zij ouders adviseren ten aanzien van kwaliteit.

  • Kwaliteitsbeleid
  • Pedagogisch beleidsplan
  • Voedingsaangelegenheden
  • Risico inventarisatie van veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Klachtenregeling
  • Prijswijzigingen van kinderopvang

 De oudercommissie alsook de overige ouders hebben inzage in het inspectierapport van de GGD.

In de praktijk

De OC vergadert minimaal 3x per jaar. Naast het inventariseren van knelpunten en het uitbrengen van advies naar de directie, bieden zij ook ondersteuning aan activiteiten.

Apna Kinderopvang vindt de samenwerking met ouders belangrijk. Een buitenschoolse opvang zijn voor kinderen, naast thuis, een tweede milieu. Daarom is afstemming noodzakelijk tussen leidsters en ouders. Er zijn ouderbijeenkomsten en ouders zijn altijd welkom op feesten en andere momenten die voor hun kind belangrijk zijn. Apna Kinderopvang heeft een Oudercommissie. Deze commissie spreekt regelmatig over het dagelijkse reilen en zeilen op onze opvang.

U bent van harte welkom!

Mocht u interesse hebben om lid te worden van de OC, neemt u dan contact op met een van de leden.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben, bepaalde punten graag wilt bespreken, of mocht u zich willen aanmelden, dan kunt u de betreffende OC bereiken via e-mail: oudercom@apnakinderopvang.nl