Organisatie

Apna heeft 5 opvangcentra: 1 in Suriname te Paramaribo-Noord, 2 in Den Haag en 2 kinderopvangcentra in Rotterdam.
Wij verzorgen dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar in ons kindercentrum en kinderen van tot 13 jaar op onze BSO gevestigd aan de Daguerrestraat in het Haagse Regenesse-Valkenboskwartier. Daarnaast worden de kinderen van 4 tot 13 jaar opgevangen in ons kindercentrum gevestigd aan de Abraham van Beyerenstraat. De opvang bevindt zich in het gebouw van de Shri Vishnu Basisschool. In Rotterdam verzorgen wij tevens dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschools opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar op onze vestiging aan de Hudsonstraat. Daarnaast hebben we een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar aan de Blokmakersstraat. Deze buitenschoolse opvang is gevestigd in het gebouw van de Shri Saraswati Basisschool. Op al onze kindercentra werken goed opgeleide pedagogische medewerkers. Zij zorgen liefdevol en verantwoord voor uw kind(eren). Elke locatie heeft een manager, deze wordt de locatiemanager genoemd. Zij is medeverantwoordelijk  voor het stimuleren van de medewerkers en staat hen bij waar nodig. Ook is zij het eerste aanspreekpunt voor de ouders.


Raad van Toezicht

Per mei 2006 kent Apna een Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit drie leden waarvan één lid kan worden voorgedragen door de Ouderraad en één door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur van Apna Kinderopvang. De taken en bevoegdheden van de raad zijn statutair vastgelegd. Tot de bevoegdheden van de raad behoren onder meer het benoemen van de accountant en het laten controleren van de jaarrekening de aanstelling alsmede het ontslag van de Raad van Bestuur.


Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Apna bestaat uit drie personen, de voorzitter, penningmeester en de secretaris. De penningmeester heeft de dagelijkse leiding over Apna Kinderopvang: hij neemt alle beslissingen samen met de secretaris betreffende het beheer van de stichting en bepaalt de strategie met betrekking tot het te voeren beleid. De penningmeester legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De penningmeester en de secretaris hebben als Raad van Bestuur alle wettelijke bevoegd- heden. De secretaris is tevens zijn plaatsvervanger.


Directie 

De directie is verdeeld in 2 teams. Het directieteam en het managementteam.

Ons directieteam telt 3 leden : de penningmeester, adjunct en secretaris.

Het managementteam van Apna bestaat uit 3 personen : juridisch beleidsmedewerker, financieel medewerker en een management medewerker. De directie van Apna zet samen met het Raad van Bestuur het te voeren beleid strategisch uit. Zo creëren zij een sfeer waarbinnen het kind zich veilig voelt.