Apna Kinderopvang

Haal- en brengservice

Minder stress, op tijd aan het werk

Convenant Belastingdienst

Hulp bij aanvraag kinderopvangtoeslag

070 40 23 698

Wij beantwoorden graag al uw vragen!

SKO biedt enkele soorten opvang. Wanneer u de hele dag werkt of studeert, kan uw kind tot 4 jaar terecht bij de dagopvang. En heeft u een schoolgaand kind, dan kunt u gebruik maken van onze buitenschoolse opvang waarbij wij uw kind van school ophalen. Daarnaast biedt SKO : vakantieopvang en voorschoolse opvang.

Aanmelden voor dagopvang of buitenschoolse opvang bij SKO is mogelijk vanaf het begin van de zwangerschap, of wanneer uw kind geboren is. Buitenschoolse opvang kunt u aanvragen op elk gewenst moment wanneer u opvang nodig heeft voor uw kinderen in de basisschoolleeftijd. Aanmelden is kosteloos en kan op de volgende manieren:

  • Telefonisch (070 402 36 98). Onze medewerker zal dan een afspraak met u inplannen op het hoofdkantoor. Hier ontvangt u een inschrijfformulie. Tegelijkertijd wordt hier uw kinderopvangtoeslag aangevraagd samen met de fiscale medewerker bij SKO.

Na aanmelding ontvangt u een plaatsingovereenkomst van de opvangvorm waar u gebruik van gaat maken. Daarnaast zullen wij u informeren over onze werkwijze en wat u kunt verwachten van SKO.

U kunt een schema overzicht inzien onder het kopje : Sluitingsdagen.

Een plek op de dagopvang betekent niet automatisch een plek op de buitenschoolse opvang (BSO). U moet uw kind hier apart voor aanmelden. Alle scholen zijn namelijk gekoppeld aan een buitenschoolse opvanglocatie. Dus uw schoolkeuze bepaalt de opvanglocatie. Mocht u tevreden zijn over de dagopvang bij SKO en wilt u graag de BSO ook voortzetten via SKO, dan hebben wij een ophaalservice. Uw kind kan dus altijd terecht bij ons! Alsnog gebeurt de aanmelding apart.

Ja, al onze vestigingen zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In het LRK zijn alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat. De registratiebewijzen kunt u vinden op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

In onze vestigingen hebben we verticale groepen Dat wil zeggen dat kinderen van dezelfde leeftijd in een groep zitten. De redenen waarom wij gekozen hebben voor horizontale groepen zijn:

  • de kinderen kunnen op hun leeftijdsniveau worden aangesproken -de ruimte kan op de specifieke eisen van hun leeftijd worden ingericht
  • de groepsregels kunnen op de leeftijd van de kinderen worden afgestemd -de activiteiten en het spelmateriaal kunnen gericht worden aangeboden op hun leeftijd-en ontwikkelingsniveau
  • kleinere kinderen kunnen rustig spelen zonder door grotere kinderen te worden overvleugeld of onder de voet worden gelopen
  • er is meer keuzemogelijkheid voor het sluiten van vriendschappen tussen leeftijdgenoten.

De kinderdagverblijven werken weer met verticale groepen. Dit houdt in dat de leeftijd van de kinderen in de dagopvang van 0 tot 4 jaar reikt.

Eens per twee maanden vinden er groepsbesprekingen plaats. De groepsoverleggen vinden plaats in aanwezigheid van de pedagogisch medewerkers van de betreffende groep, (adjunct)hoofdpedagogisch medewerkers. Tijdens deze groepsgesprekken wordt de dagelijkse gang van zaken op de groep besproken en vinden kindbesprekingen plaats. Jaarlijks ontvangt u als ouder, indien gewenst, een verslagje van de pedagogisch medewerkers m.b..t de ontwikkeling van uw kind. Elk half jaar vindt er een observatie plaats voor kinderen tussen de 0-2,5 jaar.

In ons kindercentrum zowel aan de Vermeerstraat  als aan de Abraham van Beyerenstraat als Hudsonstraat is er direct plaats. Ondanks de uitbreidingen in het afgelopen jaar, hebben wij (nog geen) wachtlijst. Het zou kunnen voorkomen dat er in de toekomst wel een wachtlijst word gehanteerd. Mocht het zover komen dan zullen wij dit op onze website vermelden.

Den Haag

Type Openingstijden
Dagopvang 07.00 – 18.30 uur
Buitenschoolse opvang* 15:00 – 18.30 uur
Voorschoolse opvang (VSO) 07.30 – 08.30 uur
Vakantieopvang 07.30 – 18:00 uur

 

Rotterdam

Type Openingstijden
Dagopvang 07.00 – 19.00 uur
Buitenschoolse opvang* 15:00 – 18.30 uur
Voorschoolse opvang (VSO) 07.30 – 08.30 uur
Vakantieopvang 07.00 – 19:00 uur

Het aantal BSO-uren is inclusief de vakantieopvang op de dagen dat uw kind geplaatst is. Het aantal uren wordt berekend per jaar en wordt dan door 12 maanden gedeeld. U betaalt dan ook elke maand hetzelfde bedrag en krijgt daardoor geen hogere rekening in de vakantiemaanden. Tenzij u kiest voor alleen vakantie opvang.

Als u de opvang van uw kind wilt wijzigen kunt het beste telefonisch contact opnemen met SKO. Wij zullen dan een afspraak voor u inplannen. Onze medewerker die alle inschrijvingen beheert en afhandelt voert samen met u de gewenste wijzigingen door. Aan de hand hiervan ontvangt u een nieuwe plaatsingsovereenkomst welke geldig is tot aan het einde van uw gebruik van de opvang, mits er geen verdere wijzigingen in de toekomst plaatsvinden.

Opzeggen van één of meerdere dagen doet u schriftelijk of via de e-mail (info@apnakinderopvang.nl). Voor opzegging hanteren wij een opzegtermijn van 2 maanden. Tevens kunt u dit teruglezen in onze algemene voorwaarden.

Uiterlijk een maand van tevoren neemt de locatiemanager of de pedagogisch medewrker contact met u op om een wenafspraak te maken. Het kan weleens voorkomen dat er met spoed opvang nodig is, in dit geval zullen wij bij de inschrijving een wenperiode in samenspraak met u inplannen.

Het wenschema heeft als doel het kind vertrouwd te laten raken met de nieuwe omgeving. Voor ouders is het goed om kennis te maken met de pedagogisch medewerkers en het dagritme. De afspraken worden meestal gemaakt voor twee halve dagen. Als blijkt dat het nodig is nog een keer af te spreken zullen de pedagogisch medewerkers dat zeker met u doen. Het is mogelijk om met de pedagogisch medewerkers te bellen om te vragen hoe het gaat met uw kind. Zij kunnen u informatie geven over het eten, slapen en het gedrag van het kind. Zij kunnen u geruststellen en zullen u zo eerlijk mogelijk informeren. Op de eerste wenochtend van u en uw kind krijgt u van de pedagogische medewerker een folder mee waarin de informatie over de wenprocedure te lezen is.

In samen werking met Haagse Centrum Onderwijsbevordering (HCO) worden regelmatig cursussen gegeven op bijv. Piramide training en taalscholing op 3F niveau.