Apna Kinderopvang

Haal- en brengservice
Minder stress,
op tijd aan het werk

VVE
Gecertificeerde VVE programma
(Voor- en Vroegschoolse Educatie)

070 40 23 698
Wij beantwoorden
graag al uw vragen!

Apna Kinderopvang

Haal- en brengservice
Minder stress,
op tijd aan het werk

Convenant Belastingdienst
Hulp bij aanvraag kinderopvangtoeslag

070 40 23 698
Wij beantwoorden
graag al uw vragen!

Inspectierapporten

Kwaliteit en Veiligheid

Bij Apna kinderopvang staat kwaliteit voorop! Onze opvang voldoet aan de hoogste overheidseisen en richtlijnen welke zijn opgesteld in het Wet op de Kinderopvang en de beleidsregels zoals opgesteld door de GGD en gemeente.

Risico-inventarisatie en risico-evaluatie

Jaarlijks voert Apna Kinderopvang de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit. Dit is een instrument om risico’s op het gebied van veiligheid of gezondheid binnen onze locaties in kaart te brengen. Aan de hand van deze inventarisatie ondernemen we acties om risico’s te minimaliseren.

De zogenoemde RI&E geeft onder ander antwoord op de volgende vragen:

 • Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd?
 • Hoe beperk je risico’s?
 • Welke maatregelen zijn nodig?
 • Hoe voer je maatregelen door?
 • Hoe zorg je ervoor dat de maatregelen blijven werken?

Beleid

Over diverse onderwerpen staan ‘afspraken’ op papier zodat iedereen weet hoe we werken. Een aantal voorbeelden:

 • Voeding en hygiëne
 • Wenbeleid
 • Pedagogisch beleidsplan
 • Wat te doen bij calamiteiten?
 • Klachtenreglement
 • Ontruimingsplan
 • Zieke kinderen

Controle

Bij Apna Kinderopvang voeren de Brandweer en de GGD regelmatig inspecties uit. Daarnaast houdt een intern team jaarlijks een interne audit.

Inhoudelijke inrichting

De nadruk van de school ligt vooral op leerdoelen, Apna Kinderopvang sluit meer aan bij de vrijetijdsbeleving van het kind. Niet dat er niets geleerd wordt, er wordt wel degelijk “geleerd”; geven en nemen, verantwoordelijkheid, onderhandelen, samen delen, ruzies beslechten enz. Ook creativiteit komt ruimschoots aan bod. Er zijn knusse plekjes met verantwoord speelmateriaal en er is ook de mogelijkheid om buiten lekker te spelen Op deze manier wordt de opvang buiten schooltijd de derde opvoedingsmilieu van het kind. Het eerste opvoedingsmilieu is uiteraard thuis, het tweede is de school en het derde de buitenschoolse opvang.